Card màn hình cũ Hải Phòng. Siêu thị card màn hình cũ giá rẻ

LIST CARD MÀN HÌNH MÁY TÍNH CŨ GIÁ RẺ. AMD, NVIDIA, QUARDRO...SẴN HÀNG SỐ LƯỢNG


VGA dòng 64bit

- Gigabyte 7200GS 512M Upto - GV-NX72G512E1 => giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS 8400GS 512M 64bit DDR2 - EN8400GS Silent/ htp/512M =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte 8400GS 512M 64bit DDR2 - GV-NX84S512HP =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte 8400GS 512M 64bit DDR2 ( có HDMI ) =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS N210 512M 64bit DDR3 - EN210/DI/512MD2(LP) =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte N210 512M 64bit DDR3 - GV-N210OC-512I =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte N210 1G upto 64bit DDR3 - GV-N210TC-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS N210 1G 64bit DDR3 - EN210 Silent/DI/1GD3/V2(LP) =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte N210 1G 64bit DDR3 - GV-N210D3-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( còn bh )

- ASUS Ati 5450 1G 64bit DDR3 - EAH5450 Silent/DI/1GD3(LP) =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte Ati 5450 1G 64bit DDR3 - GV-R545-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ECS 5450 2G 64bit DDR3 chơi GAME online khá tốt =>
giá liên hệ O944.529.O85

VGA dòng 128bit

- PowerColor 3650 512M 128bit DDR3 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- PowerColor 5570 512M 128bit DDR3 - AX5570 512MK3-H =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS 9400GT 512M 128bit DDR2 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS Ati 5570 1G 128bit DDR2 - EAH5570 Silent/DI/1GD2 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS 9500GT 1G 128bit DDR2 - EN9500GT/DI/1GD2/V2 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte 9400GT 1G 128bit DDR2 - GV-N94TOC-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte 9500GT 1G 128bit DDR2 - GV-N95TOC-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte N210 1G 128bit DDR2 - GV-N210D2-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte N220 1G 128bit DDR2 - GV-N220-1GI Rev: 3.0 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabye N220 1G Upto 128bit DDR3 - GV-N220TC-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte N220 1G 128bit DDR3 - GV-N220OC-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS N430 1G 128bt DDR3 - ENGT430/DI/1GD3(LP) =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigbyte N430 1G 128bit DDR3 - GV-N430-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS GT440 1G 128bit DDR3 - ENGT440 DC SL/DI/1GD3 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte N440 1G 128bit DDR3 - GV-N440D3-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS N420 2G 128bit DDR3 - GT420-2GD3-DI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1.5 năm )

- Gigabyte N420 2G 128bit DDR3 - GV-N420-2GI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 2 năm )

- Galaxy N630 1G 128bit DDR3 => 800K/cái

- ASUS N630 2G 128bit DDR3 - ENGT630-2GD3 =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1.5 năm )

- Gigabyte N630 2G 128bit DDR3 - GV-N630-2GI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 năm )

- Gainward GT730 2G 128bit DDR3 -GT730 2048M sDDR3 128bit =>
giá liên hệ O944.529.O85 (2 năm)

- ASUS N730 2G 128bit DDR3 - GT730-2GD3-DI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1.5 năm )

- Gigabyte N730 2G 128bit DDR3 - GV-N730-2GI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 2 năm )

- HIS 5570 2G 128bit DDR3 - H557QC2G =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 năm )

- ASUS 6570 2G 128bit DDR3 - HD6570-2GD3-L =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1.5 năm )

- Gigabyte Ati 6570 2G 128bit DDR3 - GV-R657D3-2GI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 năm )

- MSI 6670 1G 128bit DDR3 - R6670-MD1GD3 =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 năm )

- ASUS 6670 2G 128bit DDR3 - HD6670-2GD3 =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 năm )

- ASUS 6750 1G 128bit DDR3 - EAH6750/DI/1GD3/MG =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte Ati 6670 2G 128bit DDR3 - GV-R667D3-2GI =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 năm )

- Sapphire R7 240 2G 128bit DDR3 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS R7 240 2G 128bit DDR3 =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 . năm )

- Gigabyte R7 240 2G 128bit DDR3 - GV-R724OC-2GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- HIS 7730 2G 128bit DDR3 - H773FS2G =>
giá liên hệ O944.529.O85 ( bh 1 năm )

- Gigabyte GTS450 1G 128bit DDR3 - GV-N450D3-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

VGA 256bit DDR3 - 128bit DDR5

- ASUS 9600GT 512M 256bit DDR3 - EN9600GT/HTDI/512M =>
giá liên hệ O944.529.O85

- VGA Xách tay 9800GT 1G 256bit DDR3 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Gigabyte GTS250 1G 256bit DDR3 - GV-N250ZL-1GI =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Galaxy GT430 1G 128bit DDR5 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Zotac 440GT 1G 128bit DDR5 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- Zotac 630GT 1G 128bit DDR5 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS GT440 1G 128bit DDR5 - ENGT440/DI/1GD5 Pro =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS GTS450 1G 128bit DDR5 =>
giá liên hệ O944.529.O85

- ASUS GT740 2G 128bit DDR5 - GT740-OC-2GD5 => giá liên hệ O944.529.O85

Card màn hình cũ Hải Phòng. Siêu thị card màn hình cũ giá rẻ 070217
Fanpage: Card màn hình cũ hải phòng
Comments