Thanh lý dàn net Hải Phòng cấu hình cao

THANH LÝ DÀN NET HẢI PHÒNG CẤU HÌNH CAO

  • Cấu hình 1 : Gigabyte H110, G4400, ram 4gb/2133, Vga GTX650 hoặc GTX750 1gb-2gb/128b/ddr5, nguồn công suất thực 400w, màn hình LG/Samsung 24'' hoặc 27''. Sẵn hàng số lượng. Giá lh O944.529.O85

  • Cấu hình 2 : Gigabyte B85, G3250 / core i3 4130, ram 4gb/1333, Vga GTX650 hoặc GTX750 1gb-2gb/128b/ddr5, nguồn công suất thực 400w, màn hình LG/Samsung 24'' hoặc 27''. Sẵn hàng số lượng. Giá lh O944.529.O85

  • Cấu hình 3 : Gigabyte / Asus / MSI H81, G3250 / core i3 4130, ram 4gb/1333, Vga GTX650 hoặc GTX750 1gb-2gb/128b/ddr5, nguồn công suất thực 400w, màn hình LG/Samsung 24'' hoặc 27''. Sẵn hàng số lượng. Giá lh O944.529.O85

  • Cấu hình 4 : Gigabyte/ Asus / MSI / Intel H61, G2030 / core i3 3220, ram 4gb/1333, Vga GTX650 hoặc GTX750 1gb-2gb/128b/ddr5, nguồn công suất thực 400w, màn hình LG/Samsung 24'' hoặc 27''. Sẵn hàng số lượng. Giá lh O944.529.O85
thanh lý dàn net hải phòng cấu hình cao 070217
Cảm ơn đã đọc tin

Comments